அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு யில் உள்ள (41627) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய நேரம்
பகுதி36,952.5 ச. மை.
மக்கள்தொகை310.2 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி8395 / mi²
அஞ்சல் குறியீடு00000, 00501, 00544 (41624 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்201, 202, 203 (323 மேலும்)
நகரங்கள26464
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
01000 - 02791மாசச்சூசெட்ஸ்692
02801 - 02940றோட் தீவு91
03031 - 03904நியூ ஹாம்சயர்286
03901 - 04992மேய்ன்486
05001 - 05907வெர்மான்ட்304
06001 - 06927கனெடிகட்431
07001 - 08989நியூ செர்சி727
10000 - 14999நியூ யோர்க் மாநிலம்2162
15001 - 19699பென்சில்வேனியா2181
19701 - 19980டெலவெயர்96
20001 - 20091, 20201 - 20599வாசிங்டன், டி. சி.276
20600 - 22214மேரிலாந்து614
22003 - 24966வர்ஜீனியா1224
24712 - 26886மேற்கு வர்ஜீனியா852
27000 - 28999வட கரொலைனா1084
29000 - 29945தென் கரொலைனா536
30000 - 31999ஜோர்ஜியா (மாநிலம்)960
32000 - 34999புளோரிடா1483
35004 - 36925அலபாமா813
37000 - 38599டென்னிசி791
38601 - 39776மிசிசிப்பி531
40003 - 42788கென்டக்கி949
43000 - 45899ஒகையோ1423
46001 - 47997இந்தியானா968
48000 - 49971மிச்சிகன்1162
50001 - 52809அயோவா1058
53001 - 54990விஸ்கொன்சின்897
55001 - 56763மினசோட்டா995
57001 - 57799தெற்கு டகோட்டா384
58001 - 58856வடக்கு டகோட்டா406
59001 - 59937மொன்ட்டானா404
60001 - 62999இலினொய்1575
63005 - 66160மிசூரி1169
66002 - 67954கேன்சஸ்775
68001 - 69367நெப்ராஸ்கா620
70000 - 71599லூசியானா722
71601 - 72959ஆர்கன்சா705
73001 - 74966ஓக்லகோமா766
75000 - 79999டெக்சஸ்2603
80000 - 81658கொலராடோ647
82001 - 83128வயோமிங்194
83201 - 83877ஐடஹோ321
84001 - 84791யூட்டா347
85001 - 86556அரிசோனா549
87000 - 88439நியூ மெக்சிகோ430
88900 - 89883நெவாடா254
90000 - 96199கலிபோர்னியா2623
96701 - 96863ஹவாய்139
97001 - 97920ஓரிகன்479
98000 - 99403வாஷிங்டன்718
99501 - 99950அலாஸ்கா280

ஊடாடும் வரைபடம்

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு யில் உள்ள (41627) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
00000Linnமிசூரி
00501நியூ யோர்க் மாநிலம்
00544Holtsvilleநியூ யோர்க் மாநிலம்
01000மாசச்சூசெட்ஸ்
01001Agawamமாசச்சூசெட்ஸ்1676512.33 ச. மை.
01002Amherstமாசச்சூசெட்ஸ்3320556.7 ச. மை.
01003மாசச்சூசெட்ஸ்64950.717 ச. மை.
01004மாசச்சூசெட்ஸ்
01005Barreமாசச்சூசெட்ஸ்528544.53 ச. மை.
01007Belchertownமாசச்சூசெட்ஸ்1477755.3 ச. மை.
01008மாசச்சூசெட்ஸ்126955.75 ச. மை.
01009மாசச்சூசெட்ஸ்7050.812 ச. மை.
01010Brimfieldமாசச்சூசெட்ஸ்360035.31 ச. மை.
01011North Chesterமாசச்சூசெட்ஸ்138331.71 ச. மை.
01012மாசச்சூசெட்ஸ்66913.34 ச. மை.
01013Chicopeeமாசச்சூசெட்ஸ்226876.28 ச. மை.
01014Chicopeeமாசச்சூசெட்ஸ்
01020Chicopeeமாசச்சூசெட்ஸ்3004412.95 ச. மை.
01021Chicopeeமாசச்சூசெட்ஸ்
01022Chicopeeமாசச்சூசெட்ஸ்23254.765 ச. மை.
01026Cummingtonமாசச்சூசெட்ஸ்93624.12 ச. மை.
01027Easthamptonமாசச்சூசெட்ஸ்1775541 ச. மை.
01028East Longmeadowமாசச்சூசெட்ஸ்1600613.06 ச. மை.
01029East Otisமாசச்சூசெட்ஸ்76117.9 ச. மை.
01030Feeding Hillsமாசச்சூசெட்ஸ்1172212.03 ச. மை.
01031Gilbertvilleமாசச்சூசெட்ஸ்12898.12 ச. மை.
01032Goshenமாசச்சூசெட்ஸ்56612.06 ச. மை.
01033மாசச்சூசெட்ஸ்630828.08 ச. மை.
01034West Granvilleமாசச்சூசெட்ஸ்199073.52 ச. மை.
01035மாசச்சூசெட்ஸ்538124.6 ச. மை.
01036Hampdenமாசச்சூசெட்ஸ்522819.55 ச. மை.
01037Hardwickமாசச்சூசெட்ஸ்84915.63 ச. மை.
01038Hatfieldமாசச்சூசெட்ஸ்260110.88 ச. மை.
01039Haydenvilleமாசச்சூசெட்ஸ்134413.46 ச. மை.
01040Holyokeமாசச்சூசெட்ஸ்3996322.83 ச. மை.
01041Holyokeமாசச்சூசெட்ஸ்
01050மாசச்சூசெட்ஸ்257539.33 ச. மை.
01053Leedsமாசச்சூசெட்ஸ்15985.23 ச. மை.
01054Leverettமாசச்சூசெட்ஸ்183322.95 ச. மை.
01056மாசச்சூசெட்ஸ்2125628.32 ச. மை.
01057மாசச்சூசெட்ஸ்853945.53 ச. மை.
01059North Amherstமாசச்சூசெட்ஸ்
01060Northamptonமாசச்சூசெட்ஸ்1559312.16 ச. மை.
01061Northamptonமாசச்சூசெட்ஸ்
01062Florenceமாசச்சூசெட்ஸ்1146218.3 ச. மை.
01063Northamptonமாசச்சூசெட்ஸ்1468,54,643 ச.அ.
01066North Hatfieldமாசச்சூசெட்ஸ்600.756 ச. மை.
01068Oakhamமாசச்சூசெட்ஸ்193421.22 ச. மை.
01069Palmerமாசச்சூசெட்ஸ்855428.37 ச. மை.
01070மாசச்சூசெட்ஸ்64020.83 ச. மை.
பக்கம் 1அடுத்தது

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்பது United States of America, USA, US, பொதுவாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் , யு.எஸ். , யு.எஸ்.ஏ, அல்லது அமெரிக்கா என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஐம்பது மாநிலங்களும் ஓர் ஐக்கிய மாவட்டமும் கொண்ட ஐக்கிய அரசியல் சட்ட குடியரசு நாடாகும். இந்நாடு வட அமெரிக..  ︎  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்