அஞ்சல் குறியீடு 20001

வாசிங்டன், டி. சி. | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

வாசிங்டன், டி. சி. (வாஷிங்டன் டி. சி; Washington, D.C.), முழுப்பெயர் வாசிங்டன், கொலம்பியா மாவட்டம் (Washington, District of Columbia) ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைநகரமாகும். இப் பெயர் அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட அமெரிக்கப் புரட்சியைத் தலைமையேற்று நடத்திய ராணுவத் தலைவர் ஜார..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:வாசிங்டன், டி. சி.
20001 பகுதி:2.2 எம்ஐ²
அண்டைவீட்டார:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton Circle
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய தர நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Thursday 7:18 PM
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.89° / -77.03°
பகுதி குறியீடுகள்202703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:200022000320004200052000620007

20001-க்கான வணிகத் தரவ

20001இல் வணிகங்கள்  - வாசிங்டன், டி. சி.

அஞ்சல் சேவைகள, 20001 - வாசிங்டன், டி. சி.-இல
5.0  · இப்போது திறங்க
Washington, DC · வாசிங்டன், டி. சி.
logo
2.5  · $$
400 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001, USA · வாசிங்டன், டி. சி.
logo
3.0  · $$
999 9th St NW, Washington, DC 20001, USA · வாசிங்டன், டி. சி.
20001 இல் மேலும் அஞ்சல் சேவைகள ஐக் காணவும்

20001-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:3355020001-இலுள்ள குடும்பங்கள:14079
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:2.38சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$135400
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$25095மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/20001/

அருகிலுள்ள வாசிங்டன், டி. சி.


வாசிங்டன், டி. சி.இல் இருக்கும் அனைத்து நகரங்களையும் பார்க்கவும்

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க