அஞ்சல் குறியீடு 20002

வாசிங்டன், டி. சி. | அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு

வாசிங்டன், டி. சி. (வாஷிங்டன் டி. சி; Washington, D.C.), முழுப்பெயர் வாசிங்டன், கொலம்பியா மாவட்டம் (Washington, District of Columbia) ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைநகரமாகும். இப் பெயர் அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட அமெரிக்கப் புரட்சியைத் தலைமையேற்று நடத்திய ராணுவத் தலைவர் ஜார..    Wikipedia.org
20002 விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:வாசிங்டன், டி. சி.20002 பகுதி:5.3 எம்ஐ²
அண்டைவீட்டார:Capitol Hill, Capitol Hill East, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast Washington, Stanton Park, Trinidadநேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Monday 7:44 AMஅட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.89° / -77.03°
பகுதி குறியீடுகள்202அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:200012000320004200052000620007

20002-க்கான வணிகத் தரவ

20002-இலுள்ள வணிகங்கள  - வாசிங்டன், டி. சி.

அஞ்சல் சேவைகள, 20002 - வாசிங்டன், டி. சி.-இல
20002 இல் மேலும் அஞ்சல் சேவைகள ஐக் காணவும்
2.5  · $$
1501 Eckington Pl NE, Washington, DC 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
Logo
3.5 
800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
Logo
4.5 
2 Massachusetts Ave NE; Washington, District of Columbia 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
Logo
3.0 
1563 Maryland Avenue Northeast · வாசிங்டன், டி. சி.
Logo
3.0  · இப்போது திறங்க
50 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002 · வாசிங்டன், டி. சி.
Logo
3.5  · இப்போது திறங்க
50 Massachusetts Avenue Northeast · வாசிங்டன், டி. சி.

20002-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல  - வாசிங்டன், டி. சி.

மக்கள்தொகை:4933320002-இலுள்ள குடும்பங்கள:25006
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:2.25சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$123000
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$35313மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/20002/

அருகிலுள்ள வாசிங்டன், டி. சி.

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவாஅரிசோனாஅலபாமாஅலாஸ்காஆர்கன்சாஇந்தியானா
இலினொய்ஐடஹோஒகையோஓக்லகோமாஓரிகன்கலிபோர்னியா
கனெடிகட்கென்டக்கிகேன்சஸ்கொலராடோடெக்சஸ்டெலவெயர்
டென்னிசிதெற்கு டகோட்டாதென் கரொலைனாநியூ செர்சிநியூ மெக்சிகோநியூ யோர்க் மாநிலம்
நியூ ஹாம்சயர்நெப்ராஸ்காநெவாடாபுளோரிடாபென்சில்வேனியாமாசச்சூசெட்ஸ்
மிசிசிப்பிமிசூரிமிச்சிகன்மினசோட்டாமேய்ன்மேரிலாந்து
மேற்கு வர்ஜீனியாமொன்ட்டானாயூட்டாலூசியானாவட கரொலைனாவடக்கு டகோட்டா
வயோமிங்வர்ஜீனியாவாசிங்டன், டி. சி.வாஷிங்டன்விஸ்கொன்சின்வெர்மான்ட்
றோட் தீவுஜோர்ஜியா (மாநிலம்)ஹவாய்