அஞ்சல் குறியீடு 21090, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

Linthicum Heights

Linthicum is a census-designated place (CDP) and unincorporated community in Anne Arundel County, Maryland, United States. The population was 10,324 at the 2010 census. It is located directly north of Baltimore-Washington International Thurgood Marsh..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பகுதி:6.7 எம்ஐ²
மக்கள்தொகை:10095
நடுவன் வயத:43.7
பிரதான நகரம்:Linthicum Heights
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Linthicum
அண்டைவீட்டார:Linthicum, Linthicum Heights/Brooklyn, Pumphrey
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Thursday பிற்பகல் 4:57
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:39.2092292422955° / -76.6680935513832°
பகுதி குறியீடுகள்202410443
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:210782108221085210922109321094

21090-க்கான வணிகத் தரவ

21090இல் வணிகங்கள்  - Linthicum Heights

மேலும்
21090 - Linthicum Heights

21090-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:1009521090-இலுள்ள குடும்பங்கள:3866
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:2.58சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$145300
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$58516மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/21090/

அருகிலுள்ள Linthicum Heights


மேரிலாந்துஇல் இருக்கும் அனைத்து நகரங்களையும் பார்க்கவும்

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க