அஞ்சல் குறியீடு 22040, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

Falls Church

Falls Church, officially the City of Falls Church, is an independent city in the U.S. state of Virginia. As of the 2010 U.S. Census, the population was 12,332. Church is included in the Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Stati..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Falls Church
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Thursday பிற்பகல் 4:41
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.8800000000689° / -77.1700000000914°
பகுதி குறியீடுகள்202571703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:220342204122042220432204422046

22040-க்கான வணிகத் தரவ

22040இல் வணிகங்கள்  - Falls Church

மேலும்
22040 - Falls Church

22040-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/22040/

அருகிலுள்ள Falls Church


வர்ஜீனியாஇல் இருக்கும் அனைத்து நகரங்களையும் பார்க்கவும்

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க