அஞ்சல் குறியீடு 22201, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

Arlington

Westover is a neighborhood in Arlington, Virginia on the National Register of Historic Places centered on Washington Boulevard between North McKinley Road and North Longfellow Street. A true model of mid-century Urbanism, Westover remains a pedestria..    Wikipedia.org
விரிவான தகவல்கள்
பெருநகரம்:Arlington
22201 பகுதி:2.3 எம்ஐ²
அண்டைவீட்டார:Arlington Ridge, Aurora Highlands, Bluemont, Colonial Village, Court House, Crystal City, Lyon Park, Lyon Village, Radnor - Fort Myer Heights, Virginia Square
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Wednesday 9:03 PM
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.87° / -77.1°
பகுதி குறியீடுகள்202571703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:222022220322204222052220622207

22201-க்கான வணிகத் தரவ

22201இல் வணிகங்கள்  - Arlington

மேலும்
22201 - Arlington

22201-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:2533822201-இலுள்ள குடும்பங்கள:14403
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:1.79சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$298500
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$65810மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/22201/

அருகிலுள்ள Arlington


வர்ஜீனியாஇல் இருக்கும் அனைத்து நகரங்களையும் பார்க்கவும்

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க