அல்பேனியா யில் உள்ள (523) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் அல்பேனியா யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி28,748 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை3.0 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி103.9 / km²
அஞ்சல் குறியீடு1000, 1001, 1002 (520 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்211, 212, 213 (75 மேலும்)
அல்பேனியாஇல் வணிகங்கள்18977
நகரங்கள328
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
1000 - 1054, 2501 - 2511Qarku i Tiranës66
1501 - 2022Qarku i Durrësit30
3001 - 3506Qarku i Elbasanit56
4000 - 4409Qarku i Shkodrës46
4500 - 4706Qarku i Lezhës26
5001 - 5413Qarku i Beratit43
6001 - 6409Qarku i Gjirokastrës39
7001 - 7406Qarku i Korçës45
8001 - 8407Qarku i Dibrës36
8501 - 8706Qarku i Kukësit30
9001 - 9335Qarku i Fierit57
9401 - 9721Qarku i Vlorës48

அல்பேனியா யில் உள்ள (523) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
1000டிரானாQarku i Tiranës374801
1001டிரானாQarku i Tiranës374801
1002டிரானாQarku i Tiranës374801
1003டிரானாQarku i Tiranës374801
1004டிரானாQarku i Tiranës374801
1005டிரானாQarku i Tiranës374801
1006டிரானாQarku i Tiranës374801
1007டிரானாQarku i Tiranës374801
1008டிரானாQarku i Tiranës374801
1009டிரானாQarku i Tiranës374801
1010டிரானாQarku i Tiranës374801
1011டிரானாQarku i Tiranës374801
1012டிரானாQarku i Tiranës374801
1013டிரானாQarku i Tiranës374801
1014டிரானாQarku i Tiranës374801
1015டிரானாQarku i Tiranës374801
1016டிரானாQarku i Tiranës374801
1017டிரானாQarku i Tiranës374801
1018டிரானாQarku i Tiranës374801
1019டிரானாQarku i Tiranës374801
1020டிரானாQarku i Tiranës374801
1021டிரானாQarku i Tiranës374801
1022டிரானாQarku i Tiranës374801
1023டிரானாQarku i Tiranës374801
1024டிரானாQarku i Tiranës374801
1025டிரானாQarku i Tiranës374801
1026டிரானாQarku i Tiranës374801
1027டிரானாQarku i Tiranës374801
1028டிரானாQarku i Tiranës374801
1029KamëzQarku i Tiranës11026
1030KamëzQarku i Tiranës11026
1031டிரானாQarku i Tiranës374801
1032VorëQarku i Tiranës4973
1033டிரானாQarku i Tiranës374801
1034PetrelëQarku i Tiranës
1035BaldushkQarku i Tiranës
1036NdroqQarku i Tiranës
1037BërzhitëQarku i Tiranës
1038Peza e MadheQarku i Tiranës
1039PrezëQarku i Tiranës
1040DajtQarku i Tiranës
1041VaqarrQarku i Tiranës
1042Zall-BastarQarku i Tiranës
1043ShëngjergjQarku i Tiranës
1044SaukQarku i Tiranës
1045Farka e MadheQarku i Tiranës
1046Qarku i Tiranës
1047BabruQarku i Tiranës4
1048Zall-HerrQarku i Tiranës
1049KrrabëQarku i Tiranës1177
பக்கம் 1அடுத்தது

அல்பேனியா

அல்பேனியா அல்லது அல்பேனிய குடியரசு பால்கன் பகுதியில் உள்ள தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடாகும். வடமேற்கில் மொண்டெனேகுரோவையும் வடக்கில் கொசோவோவையும் கிழக்கில் மசிடோனிய குடியரசையும் தெற்கில் கிரீசையும் எல்லைகளாகக் கொண்டுள்ள அல்பேனியா மேற்கில் இயோனிய கடலையும் தென்மேற்கி..  ︎  அல்பேனியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்