ஆஸ்திரியா யில் உள்ள (2245) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் ஆஸ்திரியா யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி8,379 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை8.2 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி979.2 / km²
அஞ்சல் குறியீடு1010, 1015, 1020 (2242 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்1, 2142, 2143 (1040 மேலும்)
ஆஸ்திரியாஇல் வணிகங்கள்666248
நகரங்கள1636
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
1010 - 1400வியன்னா24
1300 - 4441Niederösterreich617
4010 - 5360Oberösterreich421
5010 - 5114, 5151 - 5205, 5300 - 5771Salzburg135
6010 - 6691, 9900 - 9992Tirol277
6700 - 6993Vorarlberg91
7000 - 7572Burgenland144
8010 - 9323Steiermark344
9010 - 9873Kärnten197

ஊடாடும் வரைபடம்

ஆஸ்திரியா யில் உள்ள (2245) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
1010வியன்னாவியன்னா254712.9 கி.மீ.²
1015வியன்னாவியன்னா
1020வியன்னாவியன்னா8329717.3 கி.மீ.²
1030வியன்னாவியன்னா587527.4 கி.மீ.²
1040வியன்னாவியன்னா158261.868 கி.மீ.²
1050வியன்னாவியன்னா171432.065 கி.மீ.²
1060வியன்னாவியன்னா118571.413 கி.மீ.²
1070வியன்னாவியன்னா139591.609 கி.மீ.²
1080வியன்னாவியன்னா92791.091 கி.மீ.²
1090வியன்னாவியன்னா236522.991 கி.மீ.²
1100வியன்னாவியன்னா14324531.9 கி.மீ.²
1110வியன்னாவியன்னா14797223.5 கி.மீ.²
1120வியன்னாவியன்னா628938.1 கி.மீ.²
1130வியன்னாவியன்னா8283036.7 கி.மீ.²
1140MauerbachNiederösterreich8906639.2 கி.மீ.²
1150வியன்னாவியன்னா329783.925 கி.மீ.²
1160வியன்னாவியன்னா498528.5 கி.மீ.²
1170வியன்னாவியன்னா3563210.7 கி.மீ.²
1180வியன்னாவியன்னா363616.2 கி.மீ.²
1190வியன்னாவியன்னா7928724.5 கி.மீ.²
1200வியன்னாவியன்னா383845.2 கி.மீ.²
1210வியன்னாவியன்னா21215245.2 கி.மீ.²
1220வியன்னாவியன்னா329170104.1 கி.மீ.²
1230வியன்னாவியன்னா17568932.5 கி.மீ.²
1300SchwechatNiederösterreich44739.8 கி.மீ.²
1400வியன்னாவியன்னா
2000StockerauNiederösterreich1657644.8 கி.மீ.²
2002GroßmuglNiederösterreich160357.2 கி.மீ.²
2003LeitzersdorfNiederösterreich107920.4 கி.மீ.²
2004NiederhollabrunnNiederösterreich149048.1 கி.மீ.²
2011LeitzersdorfNiederösterreich353458.6 கி.மீ.²
2013GöllersdorfNiederösterreich298762.8 கி.மீ.²
2014Niederösterreich134219.4 கி.மீ.²
2020Niederösterreich10897112.1 கி.மீ.²
2022WullersdorfNiederösterreich40516.7 கி.மீ.²
2023Niederösterreich78823.2 கி.மீ.²
2024MailbergNiederösterreich57215.8 கி.மீ.²
2031Niederösterreich42421.8 கி.மீ.²
2032GnadendorfNiederösterreich38335.2 கி.மீ.²
2033StronsdorfNiederösterreich68320.8 கி.மீ.²
2034GroßharrasNiederösterreich52322.5 கி.மீ.²
2041WullersdorfNiederösterreich126829.2 கி.மீ.²
2042GuntersdorfNiederösterreich179745.7 கி.மீ.²
2051ZellerndorfNiederösterreich230837.3 கி.மீ.²
2052PernersdorfNiederösterreich53714.2 கி.மீ.²
2053PernersdorfNiederösterreich71512.7 கி.மீ.²
2054PulkautalNiederösterreich213238.1 கி.மீ.²
2061HadresNiederösterreich170434.5 கி.மீ.²
2062Niederösterreich91521.9 கி.மீ.²
2063GroßharrasNiederösterreich51320.5 கி.மீ.²
பக்கம் 1அடுத்தது

ஆஸ்திரியா

ஆஸ்திரியா அல்லது ஆத்திரியா (Austria  /ˈɔːstriə/) அல்லது ஆஸ்திரியக் குடியரசு (Republic of Austria) என்பது ஐரோப்பாவில் உள்ள நிலப்பகுதிகளால் சூழப்பட்ட நாடு ஆகும். இங்கு 8.5 மில்லியன் மக்கள் வாழ்கின்றனர். இதன் எல்லைகளாக வடக்கே ஜெர்மனி, செக் குடியரசு, கிழக்கே சிலோவ..  ︎  ஆஸ்திரியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்