உருகுவை யில் உள்ள (329) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் உருகுவை யை காண்க
நேர மண்டலம்உருகுவே நேரம்
பகுதி17,615 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை3.5 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி197.4 / km²
அஞ்சல் குறியீடு11000, 11100, 11200 (326 மேலும்)
உருகுவைஇல் வணிகங்கள்63893
நகரங்கள151
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
11000 - 13000Departamento de Montevideo27
15100 - 16404, 90000 - 91800Departamento de Canelones65
20000 - 20500Departamento de Maldonado14
27000 - 27400Departamento de Rocha15
30000 - 30100Departamento de Lavalleja11
30201 - 30203, 94000 - 96500Departamento de Florida32
30302 - 35300Departamento de Treinta y Tres10
36100 - 37101Departamento de Cerro Largo11
40000 - 41200Departamento de Rivera8
45000 - 45200Departamento de Tacuarembó13
50000 - 50200Departamento de Salto14
55000 - 55100Departamento de Artigas10
60000 - 60300Departamento de Paysandú15
60400 - 65100Departamento de Río Negro6
70000 - 70800Departamento de Colonia21
70700 - 75500Departamento de Soriano15
80000 - 80500Departamento de San José15
85000 - 85002Departamento de Flores2
97000 - 98000Departamento de Durazno10

ஊடாடும் வரைபடம்

உருகுவை யில் உள்ள (329) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
11000Departamento de Montevideo99441.627 கி.மீ.²
11100மொண்டேவீடியோDepartamento de Montevideo316511.997 கி.மீ.²
11200Departamento de Montevideo796814.397 கி.மீ.²
11300Punta CarretasDepartamento de Montevideo1056097.2 கி.மீ.²
11400Punta GordaDepartamento de Montevideo11741915.6 கி.மீ.²
11500CarrascoDepartamento de Montevideo2899711.1 கி.மீ.²
11600BuceoDepartamento de Montevideo906008.9 கி.மீ.²
11700Departamento de Montevideo594508.4 கி.மீ.²
11800ReductoDepartamento de Montevideo955129.5 கி.மீ.²
11900Departamento de Montevideo7948110.9 கி.மீ.²
12000Departamento de Montevideo7452010 கி.மீ.²
12100MaroñasDepartamento de Montevideo313984.269 கி.மீ.²
12200மொண்டேவீடியோDepartamento de Montevideo
12300MangaDepartamento de Montevideo11449919.8 கி.மீ.²
12400PeñarolDepartamento de Montevideo3672385 கி.மீ.²
12500ColónDepartamento de Montevideo3491576.8 கி.மீ.²
12600மொண்டேவீடியோDepartamento de Montevideo4048855 கி.மீ.²
12700Departamento de Montevideo
12800Pajas BlancasDepartamento de Montevideo9026992.1 கி.மீ.²
12900ConciliaciónDepartamento de Montevideo9847617.8 கி.மீ.²
13000MaroñasDepartamento de Montevideo13246890 கி.மீ.²
14000Colonia NicolichDepartamento de Canelones
15000Paso de CarrascoDepartamento de Canelones6374447.2 கி.மீ.²
15001ShangrilaDepartamento de Canelones
15002Departamento de San José
15003
15004
15005Ciudad de la CostaDepartamento de Canelones
15006
15007
15008
15100Departamento de Canelones2661267.9 கி.மீ.²
15101Departamento de Canelones
15102Departamento de Canelones
15103Departamento de Canelones
15104Departamento de Canelones
15105Departamento de Canelones
15200Estación AtlántidaDepartamento de Canelones1530746.6 கி.மீ.²
15300Parque del PlataDepartamento de Canelones14789124.3 கி.மீ.²
15400Departamento de Canelones5707230.7 கி.மீ.²
15500Joaquín SuárezDepartamento de Canelones5086284.8 கி.மீ.²
15600Departamento de Canelones42399410.1 கி.மீ.²
15700Departamento de Canelones3001245.8 கி.மீ.²
15800Departamento de Canelones7021654.2 கி.மீ.²
15900ProgresoDepartamento de Canelones125940209.4 கி.மீ.²
16000AtlántidaDepartamento de Canelones
16001Villa ArgentinaDepartamento de Canelones
16002Las ToscasDepartamento de Canelones
16100Parque del PlataDepartamento de Canelones
16200La FlorestaDepartamento de Canelones
16201
16202Costa AzulDepartamento de Canelones
16203
16300Departamento de Canelones
16301Costa AzulDepartamento de Canelones
16302Costa AzulDepartamento de Canelones
16303
16304
16305Departamento de Canelones
16306Santa LucíaDepartamento de Canelones
16400Cuchilla AltaDepartamento de Canelones
16401Departamento de Montevideo
16402
16403
16404JaureguiberryDepartamento de Canelones
20000Departamento de Maldonado1219581,250.6 கி.மீ.²
20001La BarraDepartamento de Maldonado
20002ManantialesDepartamento de Maldonado
20003
20004Sauce de PortezueloDepartamento de Maldonado
20005MaldonadoDepartamento de Maldonado
20100Punta del EsteDepartamento de Maldonado48236.1 கி.மீ.²
20200Departamento de Maldonado13872151.9 கி.மீ.²
20300GeronaDepartamento de Maldonado10250277.3 கி.மீ.²
20302SolísDepartamento de Maldonado
20303Playa VerdeDepartamento de Maldonado
20400Departamento de Maldonado322551,957.7 கி.மீ.²
20401GarzónDepartamento de Maldonado
20402Departamento de Maldonado
20500Departamento de Maldonado29401,405.9 கி.மீ.²
27000Departamento de Rocha272142,662.5 கி.மீ.²
27001La PalomaDepartamento de Rocha
27002Departamento de Rocha
27003Departamento de Montevideo
27004La PedreraDepartamento de Rocha
27100Departamento de Rocha127131,617.4 கி.மீ.²
27101Dieciocho de JulioDepartamento de Rocha
27102
27200Cabo PolonioDepartamento de Rocha102061,568.5 கி.மீ.²
27201Departamento de Rocha
27202Aguas DulcesDepartamento de Rocha
27204Punta del DiabloDepartamento de Rocha
27300Departamento de Rocha125284,476.8 கி.மீ.²
27301San Luis al MedioDepartamento de Rocha
27302CebollatíDepartamento de Rocha
27303VelázquezDepartamento de Rocha
27400La PedreraDepartamento de Rocha5966201.7 கி.மீ.²
30000Departamento de Lavalleja476366,613 கி.மீ.²
30001MariscalaDepartamento de Lavalleja
30002PirarajáDepartamento de Lavalleja
30007Departamento de Lavalleja
30009Departamento de Lavalleja
30020Departamento de Lavalleja
30100Departamento de Lavalleja3256390.1 கி.மீ.²
30200Departamento de Montevideo
30201Nico PérezDepartamento de Florida
30202Departamento de Florida
30203Departamento de Florida
30204Cerro ChatoDepartamento de Treinta y Tres
30300Departamento de Lavalleja58391,816.5 கி.மீ.²
30301ZapicánDepartamento de Lavalleja
30302Departamento de Treinta y Tres
31100Departamento de Treinta y Tres47301,538.1 கி.மீ.²
33000Departamento de Treinta y Tres394385,335.2 கி.மீ.²
33002VergaraDepartamento de Treinta y Tres
33004Departamento de Treinta y Tres
34100ZapicánDepartamento de Lavalleja661596 கி.மீ.²
34200José Batlle y OrdóñezDepartamento de Lavalleja34191,047.3 கி.மீ.²
35100Departamento de Treinta y Tres312814.2 கி.மீ.²
35200Departamento de Treinta y Tres3476680.7 கி.மீ.²
35300Santa Clara de OlimarDepartamento de Treinta y Tres30221,231.1 கி.மீ.²
36100TupambaéDepartamento de Cerro Largo1185861.7 கி.மீ.²
36200Departamento de Cerro Largo43972,447.1 கி.மீ.²
37000MeloDepartamento de Cerro Largo630197,442.1 கி.மீ.²
37001AceguáDepartamento de Cerro Largo
37002Isidoro NoblíaDepartamento de Cerro Largo
37003Departamento de Cerro Largo
37004Departamento de Cerro Largo
37005Fraile MuertoDepartamento de Cerro Largo
37006TupambaéDepartamento de Cerro Largo
37007Santa Clara de OlimarDepartamento de Treinta y Tres
37100Departamento de Cerro Largo182981,934.2 கி.மீ.²
37101Plácido RosasDepartamento de Cerro Largo
40000Departamento de Rivera1009272,408.6 கி.மீ.²
40001TranquerasDepartamento de Rivera
40002Minas de CorralesDepartamento de Rivera
40003VichaderoDepartamento de Rivera
40004LapuenteDepartamento de Rivera
40100TranquerasDepartamento de Rivera78811,684.7 கி.மீ.²
40200MasollerDepartamento de Artigas751607.4 கி.மீ.²
41100Departamento de Rivera55751,870.7 கி.மீ.²
41200Departamento de Rivera59633,397.2 கி.மீ.²
45000Departamento de Tacuarembó7777514,850.8 கி.மீ.²
45001AcharDepartamento de Tacuarembó
45002CurtinaDepartamento de Tacuarembó
45003Departamento de Tacuarembó
45004TamboresDepartamento de Tacuarembó
45005Paso del CerroDepartamento de Tacuarembó
45006AnsinaDepartamento de Paysandú
45011Departamento de Montevideo
45017Departamento de Tacuarembó
45019Las ToscasDepartamento de Tacuarembó
45020Departamento de Tacuarembó
45021Departamento de Tacuarembó
45100Departamento de Tacuarembó153963,475.8 கி.மீ.²
45101Departamento de Tacuarembó
45200Departamento de Tacuarembó3529800.1 கி.மீ.²
50000Departamento de Salto13304514,202.7 கி.மீ.²
50001BelénDepartamento de Salto
50002Villa ConstituciónDepartamento de Salto
50003Termas del ArapeyDepartamento de Salto
50008Departamento de Salto
50009AlbisuDepartamento de Salto
50010Departamento de Salto
50012Departamento de Salto
50013BiassiniDepartamento de Salto
50018Departamento de Salto
50029Departamento de Salto
50032Departamento de Salto
50100Villa ConstituciónDepartamento de Salto3226493.7 கி.மீ.²
50200Departamento de Salto2261628 கி.மீ.²
55000Departamento de Artigas538129,253.7 கி.மீ.²
55001Baltasar BrumDepartamento de Artigas
55002Tomás GomensoroDepartamento de Artigas
55003CuaróDepartamento de Artigas
55004Bernabé RiveraDepartamento de Artigas
55005Javier de VianaDepartamento de Artigas
55007Pueblo SequeiraDepartamento de Artigas
55008Paso CampamentoDepartamento de Artigas
55100Departamento de Artigas220632,277.9 கி.மீ.²
60000Departamento de Paysandú1029217,428.4 கி.மீ.²
60001QuebrachoDepartamento de Paysandú
60002AlgortaDepartamento de Río Negro
60003Piedras ColoradasDepartamento de Paysandú
60004Lorenzo GeyresDepartamento de Paysandú
60005Departamento de Paysandú
60008GuichónDepartamento de Paysandú
60009MerinosDepartamento de Paysandú
60010Departamento de Paysandú
60012Estación PorvenirDepartamento de Paysandú
60013Departamento de Paysandú
60017El EucaliptoDepartamento de Paysandú
60100Departamento de Paysandú74544,549.7 கி.மீ.²
60200QuebrachoDepartamento de Paysandú35861,218.7 கி.மீ.²
60300Departamento de Paysandú1284179.6 கி.மீ.²
60400AlgortaDepartamento de Río Negro77797.3 கி.மீ.²
61100Departamento de Río Negro2801368.8 கி.மீ.²
65000310631,311.5 கி.மீ.²
65001Departamento de Río Negro
65002Nuevo BerlínDepartamento de Río Negro
65100Departamento de Río Negro213615,097.1 கி.மீ.²
70000Departamento de Colonia351291,153.7 கி.மீ.²
70001Juan L. LacazeDepartamento de Colonia
70002Departamento de Montevideo
70003Departamento de Colonia
70004ConchillasDepartamento de Colonia
70005MigueleteDepartamento de Colonia
70006El SemilleroDepartamento de Colonia
70007BarkerDepartamento de Colonia
70100Departamento de Colonia20455911 கி.மீ.²
70101Nueva PalmiraDepartamento de Colonia
70102AgraciadaDepartamento de Soriano
70200RosarioDepartamento de Colonia12653830.5 கி.மீ.²
70201Nueva HelveciaDepartamento de Colonia
70202ColónDepartamento de Montevideo
70203La PazDepartamento de Colonia
70204Departamento de Colonia
70300Departamento de Colonia13983875.7 கி.மீ.²
70400ValdenseDepartamento de Colonia403643.8 கி.மீ.²
70500Departamento de Colonia13579161.7 கி.மீ.²
70600Departamento de Colonia8002324.5 கி.மீ.²
70700AgraciadaDepartamento de Soriano11293514.6 கி.மீ.²
70800Departamento de Colonia64291,304.8 கி.மீ.²
75000MercedesDepartamento de Soriano466312,450.4 கி.மீ.²
75001PalmitasDepartamento de Soriano
75002EgañaDepartamento de Soriano
75003RissoDepartamento de Soriano
75004Departamento de Durazno
75005Departamento de San José
75100Departamento de Soriano229562,248.6 கி.மீ.²
75101Cañada NietoDepartamento de Soriano
75200Departamento de Soriano116802,546 கி.மீ.²
75201Santa CatalinaDepartamento de Soriano
75202José Enrique RodóDepartamento de Soriano
75204Florencio SánchezDepartamento de Colonia
75205Departamento de Soriano
75300Santa CatalinaDepartamento de Soriano1112161.8 கி.மீ.²
75400José Enrique RodóDepartamento de Soriano2421395.9 கி.மீ.²
75500PalmitasDepartamento de Soriano2539709.6 கி.மீ.²
80000Departamento de San José467002,924.7 கி.மீ.²
80001
80002Ecilda PaullierDepartamento de San José
80003Departamento de Colonia
80004ItuzaingóDepartamento de San José
80005Rafael PerazzaDepartamento de San José
80006Departamento de San José
80007Departamento de San José
80100LibertadDepartamento de San José18620585.1 கி.மீ.²
80101Delta del TigreDepartamento de San José
80102OrdeigDepartamento de San José
80200Departamento de San José2794371.1 கி.மீ.²
80300Ecilda PaullierDepartamento de San José4161323.8 கி.மீ.²
80400Departamento de San José4449270.9 கி.மீ.²
80500Departamento de San José35713150.8 கி.மீ.²
85000Departamento de Flores258735,593.5 கி.மீ.²
85001Ismael CortinasDepartamento de Colonia
85002AndresitoDepartamento de Flores
90000Departamento de Canelones30281347.3 கி.மீ.²
90001Los CerrillosDepartamento de Canelones
90002San AntonioDepartamento de Canelones
90100Los CerrillosDepartamento de Canelones7707277.5 கி.மீ.²
90200Santa LucíaDepartamento de Canelones22997428.7 கி.மீ.²
90201ProgresoDepartamento de Canelones
90300ProgresoDepartamento de Canelones
90400JuanicóDepartamento de Canelones
90500Santa RosaDepartamento de Canelones
90600San RamónDepartamento de Canelones
90601Fray MarcosDepartamento de Florida
90602ChamizoDepartamento de Florida
90603Departamento de Canelones
90604San BautistaDepartamento de Canelones
90700Santa LucíaDepartamento de Canelones
90701Aguas CorrientesDepartamento de Canelones
90702Departamento de Canelones
90800SauceDepartamento de Canelones
91000PandoDepartamento de Canelones
91001Departamento de Canelones
91002Empalme OlmosDepartamento de Canelones
91003MontesDepartamento de Canelones
91004Estación MiguesDepartamento de Canelones
91005Estación MiguesDepartamento de Canelones
91006SocaDepartamento de Canelones
91007Departamento de Canelones
91008Estación TapiaDepartamento de Canelones
91100San RamónDepartamento de Canelones8388309.7 கி.மீ.²
91200San BautistaDepartamento de Canelones4058198 கி.மீ.²
91300San AntonioDepartamento de Canelones3535210.1 கி.மீ.²
91400Santa RosaDepartamento de Canelones5421112.8 கி.மீ.²
91401BolívarDepartamento de Canelones
91500SauceDepartamento de Canelones12297238.3 கி.மீ.²
91600Departamento de Canelones7557376.6 கி.மீ.²
91700MiguesDepartamento de Canelones6036466.6 கி.மீ.²
91800TalaDepartamento de Canelones8106308 கி.மீ.²
94000Departamento de Florida403193,327.2 கி.மீ.²
94001Sarandí GrandeDepartamento de Florida
9400225 de AgostoDepartamento de Florida
94003MendozaDepartamento de Florida
94004La CruzDepartamento de Florida
9400525 de MayoDepartamento de Florida
94006Mendoza ChicoDepartamento de Florida
94007CardalDepartamento de Florida
94008Capilla del SauceDepartamento de Florida
94009Departamento de Florida
94010Departamento de Florida
94011Departamento de Florida
94012Departamento de Florida
94100Departamento de Florida81401,926.2 கி.மீ.²
94101Alejandro GallinalDepartamento de Florida
94102Departamento de Florida
9510025 de MayoDepartamento de Florida2394192.4 கி.மீ.²
95200CardalDepartamento de Florida1396107.8 கி.மீ.²
95300Departamento de Florida56856.8 கி.மீ.²
9540025 de AgostoDepartamento de Florida19246.4 கி.மீ.²
95500MendozaDepartamento de Florida1127162.6 கி.மீ.²
95600Mendoza ChicoDepartamento de Florida994135.4 கி.மீ.²
96100ChamizoDepartamento de Florida1218218.6 கி.மீ.²
96200ChamizoDepartamento de Florida3542287.9 கி.மீ.²
96300Departamento de Florida2658439.3 கி.மீ.²
96400Departamento de Florida424214.9 கி.மீ.²
96500Departamento de Florida1441811.9 கி.மீ.²
97000Departamento de Durazno4794510,588.8 கி.மீ.²
97002BlanquilloDepartamento de Durazno
97003Departamento de Durazno
97004La PalomaDepartamento de Durazno
97005Departamento de Durazno
97006Santa BernardinaDepartamento de Durazno
97007Departamento de Durazno
97100Sarandí del YiDepartamento de Durazno
98000Sarandí del YiDepartamento de Durazno93274,038.6 கி.மீ.²

உருகுவை

உருகுவை அல்லது உருகுவே (Uruguay) தென் அமெரிக்க நாடாகும். இது வடக்கே பிரேசிலுடனும் கிழக்கே அர்ஜென்டினாவுடனும் எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. உருகுவை ஆறும், வெள்ளி ஆறு என்றழைக்கப்படும் ரியோ தெ லா ப்ளாதா (Rio de la Plata) என்ற ஆறும் அர்ஜெண்டின எல்லையை ஒட்டி இருக்கின்றன...  ︎  உருகுவை களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்