செர்பியா யில் உள்ள (1331) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் செர்பியா யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி88,361 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை7.3 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி83.1 / km²
அஞ்சல் குறியீடு10000, 10010, 10020 (1328 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்10, 11, 12 (40 மேலும்)
செர்பியாஇல் வணிகங்கள்155255
நகரங்கள292
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
11000 - 19377, 31102 - 37257Central Serbia693
21101 - 31327Autonomna Pokrajina Vojvodina283

ஊடாடும் வரைபடம்

செர்பியா யில் உள்ள (1331) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
10000
10010
10020
10030
10040
10050
10060
10070
10080
10090
10100
10110
10120
10130
10500
10510
10520
10530
11000பெல்கிறேட்Central Serbia256004.647 கி.மீ.²
11001பெல்கிறேட்Central Serbia
11010பெல்கிறேட்Central Serbia296443.596 கி.மீ.²
11030பெல்கிறேட்Central Serbia6118815.3 கி.மீ.²
11040பெல்கிறேட்Central Serbia5049114.7 கி.மீ.²
11050பெல்கிறேட்Central Serbia8832210.7 கி.மீ.²
11060பெல்கிறேட்Central Serbia5100810.6 கி.மீ.²
11070பெல்கிறேட்Central Serbia9967316.5 கி.மீ.²
11073பெல்கிறேட்Central Serbia236438.9 கி.மீ.²
11077SurčinCentral Serbia8542726.2 கி.மீ.²
11078பெல்கிறேட்Central Serbia
11080பெல்கிறேட்Central Serbia5699312.7 கி.மீ.²
11090பெல்கிறேட்Central Serbia7523613 கி.மீ.²
11102பெல்கிறேட்Central Serbia
11103பெல்கிறேட்Central Serbia71990.541 கி.மீ.²
11104
11108பெல்கிறேட்Central Serbia59920.568 கி.மீ.²
11111பெல்கிறேட்Central Serbia123760.662 கி.மீ.²
11118பெல்கிறேட்Central Serbia293921.578 கி.மீ.²
11120பெல்கிறேட்Central Serbia227162.242 கி.மீ.²
11126ZvezdaraCentral Serbia153046.1 கி.மீ.²
111303579817.7 கி.மீ.²
11147பெல்கிறேட்Central Serbia3442720.5 கி.மீ.²
11158பெல்கிறேட்Central Serbia287383.838 கி.மீ.²
11160பெல்கிறேட்Central Serbia500379.6 கி.மீ.²
11185ZemunCentral Serbia111254.715 கி.மீ.²
11186ZemunCentral Serbia174277.6 கி.மீ.²
11194Rakovica452616.1 கி.மீ.²
11195பெல்கிறேட்Central Serbia
11210பெல்கிறேட்Central Serbia8177490.9 கி.மீ.²
11211பெல்கிறேட்Central Serbia177479 கி.மீ.²
11212பெல்கிறேட்Central Serbia35925116.4 கி.மீ.²
பக்கம் 1அடுத்தது

செர்பியா

செர்பியா என்றழைக்கப்படும் செர்பியக் குடியரசு மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நிலஞ்சூழ் நாடு ஆகும். இதன் தலைநகர் பெல்கிரேட் ஆகும். இதன் வடக்கில் ஹங்கேரியும் கிழக்கில் ருமேனியா, பல்கேரியா ஆகியனவும் தெற்கில் அல்பேனியாவும் மெசெடோனியாவும் எல்லைகளாக ..  ︎  செர்பியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்