10070 · முந்தைய அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு 10100 - செர்பியா

உள்ளூர் நேரம்வியாழன் பிற்பகல் 6:02
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நிலையான நேரம்
ஆய42.6578° / 21.15335°
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை100001001010040100501006010070

அஞ்சல் குறியீடு 10100 களுக்கான வரைப்படம்

ஊடாடும் வரைபடம்

அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்

அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
தேதிநேரம்அளவில்தூரம்ஆழம்இடம்இணைப்பு
6/4/15முற்பகல் 1:503.540.4 கி.மீ.1,000 மீ.8km S of Gjilan, Kosovousgs.gov
18/11/13முற்பகல் 5:154.130.6 கி.மீ.10,000 மீ.8km E of Mitrovice, Kosovousgs.gov
17/11/13முற்பகல் 12:143.928.7 கி.மீ.10,170 மீ.8km NNE of Vushtrri, Kosovousgs.gov
6/3/08முற்பகல் 1:503.441.3 கி.மீ.11,000 மீ.Kosovousgs.gov
5/3/08பிற்பகல் 7:593.244.5 கி.மீ.6,400 மீ.Kosovousgs.gov
5/3/08பிற்பகல் 7:303.341.3 கி.மீ.11,000 மீ.Kosovousgs.gov
9/2/08முற்பகல் 12:513.414.7 கி.மீ.10,000 மீ.Kosovousgs.gov
19/4/07பிற்பகல் 3:213.851.2 கி.மீ.11,000 மீ.Serbiausgs.gov
5/1/07முற்பகல் 2:463.946.6 கி.மீ.23,100 மீ.Kosovousgs.gov
29/12/06பிற்பகல் 6:153.246.9 கி.மீ.10,000 மீ.Serbiausgs.gov

அஞ்சல் குறியீடு 10100 க்கு அருகே உள்ள வரலாற்று பூகம்ப நிகழ்வுகளை கண்டறியவும்

ஆரம்ப தேதி  சமீபத்திய தேதி 
 அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது   அளவு 4.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது   அளவு 5.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது