தூனிசியா யில் உள்ள (978) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் தூனிசியா யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி1,63,610 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை10.6 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி64.7 / km²
அஞ்சல் குறியீடு1000, 1001, 1002 (975 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்2, 4, 5 (11 மேலும்)
தூனிசியாஇல் வணிகங்கள்68429
நகரங்கள176
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
1000 - 1135, 2000 - 2099Gouvernorat de Tunis79
1100 - 1194Gouvernorat de Zaghouan19
1124 - 1133, 7000 - 7093Gouvernorat de Bizerte49
1200 - 1293Gouvernorat de Kasserine46
2042 - 2044, 2072 - 2074Gouvernorat de Ben Arous15
2080 - 2083Gouvernorat de l’Ariana6
2100 - 2196Gafsa Governorate38
2200 - 2263Gouvernorat de Tozeur17
3000 - 3099Gouvernorat de Sfax82
3100 - 3196Gouvernorat de Kairouan49
3200 - 3286Tataouine34
4000 - 4099Gouvernorat de Sousse46
4100 - 4199Gouvernorat de Médenine64
4200 - 4294Gouvernorat de Kébili33
5000 - 5099Gouvernorat de Monastir53
5100 - 5199Gouvernorat de Mahdia43
6000 - 6099Gouvernorat de Gabès49
6100 - 6180Gouvernorat de Siliana29
7100 - 7194Gouvernorat de Kef26
8000 - 8099Gouvernorat de Nabeul60
8100 - 8196Gouvernorat de Jendouba38
9000 - 9084Gouvernorat de Béja31
9100 - 9183Gouvernorat de Sidi Bouzid39

தூனிசியா யில் உள்ள (978) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
1000தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1001தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1002தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1003தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1004Gouvernorat de Tunis
1005Gouvernorat de Tunis
1006தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1007Gouvernorat de Tunis
1008தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1009Gouvernorat de Tunis
1013தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1019Manouba
1027Gouvernorat de Tunis
1029Bab SaadounGouvernorat de Tunis
1046Gouvernorat de Tunis
1053தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1054CarthageGouvernorat de Tunis15922
1057GamartGouvernorat de Tunis
1059Manouba
1064Gouvernorat de Tunis
1067La GouletteGouvernorat de Tunis79795
1068Gouvernorat de Tunis
1069Gouvernorat de Tunis
1073Gouvernorat de Tunis
1074Gouvernorat de Tunis
1075Gouvernorat de Tunis
1080Gouvernorat de Tunis
1082தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1089Gouvernorat de Bizerte
1091தூனிஸ்Gouvernorat de Tunis693210
1095
1100ZaghouanGouvernorat de Zaghouan16911
1110La MornaghiaGouvernorat de Tunis
1111CheylusGouvernorat de Zaghouan
1112Gouvernorat de Zaghouan
1113Gouvernorat de Zaghouan
1114El BattanManouba6047
1115Gouvernorat de Zaghouan
1116La MornaghiaGouvernorat de Tunis
1121ZaghouanGouvernorat de Zaghouan16911
1122Zriba-VillageGouvernorat de Nabeul
1123Gouvernorat de Zaghouan
1124JedeïdaGouvernorat de Bizerte
1125RadèsGouvernorat de Tunis44298
1130TebourbaGouvernorat de Bizerte
1131Gouvernorat de Zaghouan
1132ZaghouanGouvernorat de Zaghouan16911
1133TebourbaGouvernorat de Bizerte
1134Manouba
1135FouchanaGouvernorat de Tunis
பக்கம் 1அடுத்தது

தூனிசியா

துனீசியா (Tunisia, அரபு மொழி: تونس, தூனிசியா), என்றழைக்கப்படும் துனீசியக் குடியரசு (Tunisian Republic, الجمهورية التونسية‎ அல்-ஜுமூரிய்யா அத்-தூனிசிய்யா), வட ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் மத்திய தரைக் கடலை ஒட்டி அமைந்துள்ள ஒரு நாடு ஆகும். இதுவே ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தி..  ︎  தூனிசியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்