சம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
பிலிப்பீன்சு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் யில் உள்ள (60) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் யை காண்க
நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
பகுதி1,756.7 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை3.4 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி1939 / km²
அஞ்சல் குறியீடு7000, 7003, 7004 (57 மேலும்)
பகுதி குறியீடு62
சம்பொவாங்கா தீபகற்பம்இல் வணிகங்கள்14558
நகரங்கள59

சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் யில் உள்ள (60) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
7000Zamboangaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்457623
7003Titayசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்11468
7004Nagaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்8461
7005Kabasalanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7006Siayசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்2351
7009Buugசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்8558
7011Bayogசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4284
7012Talusanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்5783
7013Kumalarangசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்6869
7014Rancheria Payauசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்6540
7015Dumalinaoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3966
7016Pagadianசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்186852
7017Labanganசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்10780
7018Tungawanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3603
7019Tucuranசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்13148
7020Auroraசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்9157
7021Midsalipசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4069
7023Molaveசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்21088
7024Ramon Magsaysayசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4892
7025Tambuligசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்7488
7026Mahayagசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்17144
7027Josefinaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3152
7028Dumingagசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்6534
7029San Miguelசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்2656
7030Dinasசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7031San Pabloசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3346
7032Dimatalingசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4272
7035Margosatubigசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்14605
7036Lumbogசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்2128
7037Lapuyanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்5274
7038Malangasசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்8473
7040Aliciaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3306
7041Olutangaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்7133
7042Guiposசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4050
7100Dipologசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்93549
7101Dapitanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்50514
7102President Manuel Acuña Roxasசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7103Sibutaoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3395
7104Rizalசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7106Polancoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3817
7107Mutiaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7109Katipunanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4172
7110Manukanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்11523
7111Ponotசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்6624
7112Sindanganசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்5718
7113Siayanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4906
7114Salugசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்6774
7115Liloyசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4784
7117Labasonசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7118Gutalacசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7119Libertadசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7120Sioconசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்5071
7121Sirawayசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்4126
7122Sibucoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்3327
7123Baliguianசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7124Kalawitசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்
7304Tipo-Tipoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்2981
7306Tuburanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்8204
9008Sindanganசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்5718
9712Guiniculalayசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்2147

சம்பொவாங்கா தீபகற்பம்

சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் என்பது பிலிப்பீன்சின் 17 பிராந்தியங்களுள் ஒன்றாகும். இது பிராந்தியம் பிராந்தியம் IX எனக் குறிக்கப்படுகின்றது. இது மூன்று மாகாணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பிராந்தியத் தலைநகரம் பகடியன் ஆகும். இது மேற்கு மின்டனாவு எனவும் அறியப்படுகின்றது.  ︎  சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்