செபு நகரம்
அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்
பிலிப்பீன்சு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

செபு நகரம் யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
பகுதி315 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை897701 (கூடுதல் தகவல்கள்)
ஆண் மக்கள் தொகை442667 (49.3%)
பெண் மக்கள் தொகை455033 (50.7%)
நடுவன் வயத24.5
அஞ்சல் குறியீடு6000
பகுதி குறியீடு32

செபு நகரம், மத்திய விசயாசு யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
6000செபு நகரம்மத்திய விசயாசு798634

செபு நகரம், மத்திய விசயாசு யில் விளக்கப்பட தகவல்

மக்கள்தொகை897701
மக்கள் தொகை அடர்த்தி2849 / km²
ஆண் மக்கள் தொகை442667 (49.3%)
பெண் மக்கள் தொகை455033 (50.7%)
நடுவன் வயத24.5
ஆணின் நடுவன் வயத24.1
பெண்ணின் நடுவன் வயத24.8
செபு நகரம், மத்திய விசயாசுஇல் வணிகங்கள்37258
மக்கள்தொகை (1975)117591
மக்கள்தொகை (2000)573054
மக்கள்தொகை 1975 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது +663.4%
மக்கள்தொகை 2000 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது +56.7%

செபு நகரம்

செபு நகரம் (Cebu City) என்பது பிலிப்பைன்சின் செபு மாகாணத்தின் தலை நகரமும். பிலிப்பைன்சின் "இரண்டாம் நகரமும்" ஆகும். இதுவே மெட்ரோ செபுவின் மத்திய நிலையமும் மணிலா பிராந்தியத்தையடுத்து இரண்டாவது மிகப்பிரபலமான பெருநகர பகுதி இதுவாகும். 2010 ஆம் ஆண்டின் சனத்தொகைக் க..  ︎  செபு நகரம் களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்

அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

ஊடாடும் வரைபடம்
பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைஅஞ்சல் குறியீடு
Liloanமத்திய விசயாசுபிலிப்பைன்ஸ்491986002
Mactanமத்திய விசயாசுபிலிப்பைன்ஸ்6016
Mandaue Cityமத்திய விசயாசுபிலிப்பைன்ஸ்331320326014
Minglanillaமத்திய விசயாசுபிலிப்பைன்ஸ்620586046