முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
பிலிப்பீன்சு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி யில் உள்ள (56) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி யை காண்க
நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
பகுதி3,311.4 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை1082
மக்கள் தொகை அடர்த்தி0.33 / km²
அஞ்சல் குறியீடு7300, 7302, 7303 (53 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்34, 64
முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதிஇல் வணிகங்கள்5584
நகரங்கள55

முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி யில் உள்ள (56) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
7300City of Isabelaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி67336
7302Lamitan Cityமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி6114
7303Malusoமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி31374
7400Joloமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி101002
7401Patikulமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
7403Talipaoமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
7406Luukமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
7407Licupமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
7409Maimbungமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி3779
7411Lugusமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி7167
7412Siasiமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி12566
7500Bongaoமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி26518
7502Sapaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2572
7503Sapa-Sapaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
7505Simunulமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி4671
7506Sitangkaiமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி17200
7509Languyanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி8900
9300Malabangமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி4354
9302Balabaganமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2423
9303Marogongமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி3785
9304Tubaranமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9305Butigமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி6016
9306Lumbayanagueமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9309Lumbacமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2448
9310Binidayanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி3848
9311Ganassiமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2412
9314Madambaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9315Madalumமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9316Tugayaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2501
9317Tugayaமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2501
9318Balindongமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9319Calanogasமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9320Bumbaranமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9600கொடபடோ நகரம்முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி179433
9601Dinaigமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9602Blinsungமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி4151
9603South Upiமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி12538
9604Parangமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி44930
9605Sultan Kudaratமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9608Maganoyமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி17394
9610Pagalunganமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி5932
9612Dalicanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி13918
9613Matanogமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9614Bariraமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி3717
9615Buldonமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9616Buluanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி28025
9617Datu Paglasமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி3851
9618Badakமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி6653
9700Marawi Cityமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி143627
9701Saguiaranமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9704Tamparanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி2396
9709Kapayமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9710Piagapoமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9715Maguingமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9803Lutayanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி
9810Bagumbayanமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி

முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி

முசுலிம் மின்டனவு தன்னாட்சிப் பகுதி (ஆங்கிலம்:Autonomous Region in Muslim Mindanao (பிலிப்பினோ:Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanaw) என்பது பிலிப்பீன்சின் 17 பிராந்தியங்களுள் ஒன்றாகும். இது ஏ.ஆர்.எம்.எம் என்பது இதன் அடையாளப் பெயராகும். மின்டனவு தீவுக்கூ..  ︎  முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்