அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை
Bacacay
பிலிப்பீன்சு அஞ்சல் குறியீடு
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
0904 · முந்தைய அஞ்சல் குறியீடு
அடுத்த அஞ்சல் குறியீடு · 0906

அஞ்சல் குறியீடு 0905 - Bacacay, பிகோல் பிராந்தியம்

பிரதான நகரம்Bacacay
உள்ளூர் நேரம்வெள்ளி முற்பகல் 12:57
நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நிலையான நேரம்
ஆய13.2947° / 123.7933°
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை090009010902090309040906

அஞ்சல் குறியீடு 0905 களுக்கான வரைப்படம்

ஊடாடும் வரைபடம்

அருகிலுள்ள அருகிலுள்ள பூகம்பங்கள்

அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது
தேதிநேரம்அளவில்தூரம்ஆழம்இடம்இணைப்பு
18/3/19பிற்பகல் 7:594.250 கி.மீ.1,13,590 மீ.2km N of Casiguran, Philippinesusgs.gov
6/12/18முற்பகல் 1:264.241.3 கி.மீ.64,430 மீ.1km NE of Sorsogon, Philippinesusgs.gov
5/11/17முற்பகல் 7:364.621.2 கி.மீ.54,840 மீ.4km E of Maslog, Philippinesusgs.gov
30/7/17முற்பகல் 8:314.439.5 கி.மீ.76,320 மீ.1km SSE of Capuy, Philippinesusgs.gov
10/1/17பிற்பகல் 10:244.838.2 கி.மீ.75,030 மீ.17km S of Calolbon, Philippinesusgs.gov
11/2/16முற்பகல் 2:194.250 கி.மீ.78,690 மீ.4km N of Prieto Diaz, Philippinesusgs.gov
13/5/15முற்பகல் 10:004.539.4 கி.மீ.56,900 மீ.8km NE of Bacon, Philippinesusgs.gov
15/3/15பிற்பகல் 5:094.451.4 கி.மீ.35,000 மீ.3km WSW of Pio Duran, Philippinesusgs.gov
7/3/15பிற்பகல் 2:534.645 கி.மீ.47,070 மீ.1km NW of Sugod, Philippinesusgs.gov
27/2/15பிற்பகல் 4:314.242.8 கி.மீ.29,050 மீ.0km NW of Pilar, Philippinesusgs.gov

அஞ்சல் குறியீடு 0905 க்கு அருகே உள்ள வரலாற்று பூகம்ப நிகழ்வுகளை கண்டறியவும்

ஆரம்ப தேதி  சமீபத்திய தேதி 
 அளவு 3.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது   அளவு 4.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது   அளவு 5.0 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது