Zamboanga
அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்
பிலிப்பீன்சு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

Zamboanga யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
பகுதி1,436 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை841409 (கூடுதல் தகவல்கள்)
ஆண் மக்கள் தொகை421820 (50.1%)
பெண் மக்கள் தொகை419590 (49.9%)
நடுவன் வயத22.3
அஞ்சல் குறியீடு7000
பகுதி குறியீடு62

Zamboanga, சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
7000Zamboangaசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்457623

Zamboanga, சம்பொவாங்கா தீபகற்பம் யில் விளக்கப்பட தகவல்

மக்கள்தொகை841409
மக்கள் தொகை அடர்த்தி586.0 / km²
ஆண் மக்கள் தொகை421820 (50.1%)
பெண் மக்கள் தொகை419590 (49.9%)
நடுவன் வயத22.3
ஆணின் நடுவன் வயத22.1
பெண்ணின் நடுவன் வயத22.5
Zamboanga, சம்பொவாங்கா தீபகற்பம்இல் வணிகங்கள்6838
மக்கள்தொகை (1975)183348
மக்கள்தொகை (2000)650349
மக்கள்தொகை 1975 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது +358.9%
மக்கள்தொகை 2000 களிலிருந்து 2015 வரை மாறுகிறது +29.4%

Zamboanga

Zamboanga City (Zamboangueño Chavacano: Ciudad de Zamboanga) is a highly urbanized city located in Mindanao, Philippines. It has a population of 807,129 people as of the 1 May 2010 census. Zamboanga is the 6th most populous and 3rd largest city by la..  ︎  Zamboanga களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்

அருகாமையிலிருக்கும் நகரங்கள்

ஊடாடும் வரைபடம்
பெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நாடு அல்லது பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகைஅஞ்சல் குறியீடு
Lamitan Cityமுசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதிபிலிப்பைன்ஸ்61147302
Sibucoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்பிலிப்பைன்ஸ்33277122
Tipo-Tipoசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்பிலிப்பைன்ஸ்29817304
Tuburanசம்பொவாங்கா தீபகற்பம்பிலிப்பைன்ஸ்82047306