பொசுனியா எர்செகோவினா யில் உள்ள (705) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் பொசுனியா எர்செகோவினா யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி5,197 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை4.6 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி883.2 / km²
அஞ்சல் குறியீடு70000, 70101, 70202 (702 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்30, 31, 32 (22 மேலும்)
பொசுனியா எர்செகோவினாஇல் வணிகங்கள்30829
நகரங்கள189
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
70000 - 88446Federation of Bosnia and Herzegovina366
73240 - 89249சிறுப்ஸ்கா குடியரசு230
76000 - 76216Brčko16

ஊடாடும் வரைபடம்

பொசுனியா எர்செகோவினா யில் உள்ள (705) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
70000JajceFederation of Bosnia and Herzegovina
70101JajceFederation of Bosnia and Herzegovina20235122.6 கி.மீ.²
70202JajceFederation of Bosnia and Herzegovina1487111.3 கி.மீ.²
70204JajceFederation of Bosnia and Herzegovina596385.2 கி.மீ.²
70206Jezeroசிறுப்ஸ்கா குடியரசு163868.9 கி.மீ.²
70210DobratićiFederation of Bosnia and Herzegovina177168.7 கி.மீ.²
70220Donji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina1211378.6 கி.மீ.²
70223Donji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina2366120 கி.மீ.²
70224Donji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina29961.6 கி.மீ.²
70225Donji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina43956.9 கி.மீ.²
70230BugojnoFederation of Bosnia and Herzegovina30425142.3 கி.மீ.²
70233BugojnoFederation of Bosnia and Herzegovina181780.8 கி.மீ.²
70234VeselaFederation of Bosnia and Herzegovina
70235BugojnoFederation of Bosnia and Herzegovina93958.2 கி.மீ.²
70237BugojnoFederation of Bosnia and Herzegovina124377.1 கி.மீ.²
70240Gornji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina16133162.1 கி.மீ.²
70243Gornji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina342158.6 கி.மீ.²
70246Gornji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina2149135.2 கி.மீ.²
70247Gornji VakufFederation of Bosnia and Herzegovina90059.6 கி.மீ.²
70260Mrkonjić Gradசிறுப்ஸ்கா குடியரசு15679305.8 கி.மீ.²
70262Mrkonjić Gradசிறுப்ஸ்கா குடியரசு393.6 கி.மீ.²
70266Mrkonjić Gradசிறுப்ஸ்கா குடியரசு1779160.2 கி.மீ.²
70267Šipovoசிறுப்ஸ்கா குடியரசு47309.2 கி.மீ.²
70270Šipovoசிறுப்ஸ்கா குடியரசு10277161.8 கி.மீ.²
70273Šipovoசிறுப்ஸ்கா குடியரசு582124.4 கி.மீ.²
70275Šipovoசிறுப்ஸ்கா குடியரசு25120.8 கி.மீ.²
71000சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina283974155.8 கி.மீ.²
71101சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71103சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71104சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71106சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71107சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71108சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71120சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71122சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71123சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina30631.713 கி.மீ.²
71124சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina64741.075 கி.மீ.²
71125சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71126826915.7 கி.மீ.²
71140சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71141சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71142சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
7114421453.3 கி.மீ.²
71160சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71161சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71162சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71163சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71166சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71167சாரயேவோFederation of Bosnia and Herzegovina
71210IlidžaFederation of Bosnia and Herzegovina5296622.2 கி.மீ.²
பக்கம் 1அடுத்தது

பொசுனியா எர்செகோவினா

பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் பால்கான் தீபகற்பத்தில் அமைந்துள்ள தெற்கு ஐரோப்பிய நாடாகும். நாட்டின் பெயர் பொதுவாக பொசுனியா என சுருக்கப்பட்டு பாவிக்கப்படுவது வழக்கமாகும். வடக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கில் குரோசியாவையும், கிழக்கில் செர்பியாவையும் தெற்கில் மொண்டெனெகு..  ︎  பொசுனியா எர்செகோவினா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்