போலந்து யில் உள்ள (23146) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் போலந்து யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி3,12,679 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை38.5 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி123.1 / km²
அஞ்சல் குறியீடு00-000, 00-001, 00-002 (23143 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்10, 11, 12 (76 மேலும்)
போலந்துஇல் வணிகங்கள்1628336
நகரங்கள3701
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
00-001 - 10-000Województwo Mazowieckie4562
10-001 - 14-530Województwo Warmińsko-Mazurskie891
15-001 - 19-230Województwo Podlaskie843
20-001 - 24-350Województwo Lubelskie911
25-000 - 29-145Województwo Świętokrzyskie657
30-001 - 38-350Województwo Małopolskie1644
35-001 - 39-523Województwo Podkarpackie510
40-001 - 47-491Województwo Śląskie1263
45-001 - 49-353Województwo Opolskie673
50-001 - 59-950Województwo Dolnośląskie1676
60-001 - 69-921Województwo Wielkopolskie1677
65-001 - 69-220Województwo Lubuskie542
70-001 - 79-845Województwo Zachodniopomorskie2166
80-001 - 89-652Województwo Pomorskie1698
85-000 - 89-530Województwo Kujawsko-Pomorskie1035
90-001 - 99-440Województwo Łódzkie1978

ஊடாடும் வரைபடம்

போலந்து யில் உள்ள (23146) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
00-000
00-001வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie456217,451 மீ²
00-002வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie18736,099 மீ²
00-003வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie18735,046 மீ²
00-004வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9303,197 மீ²
00-005வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4743,269 மீ²
00-006வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9306,914 மீ²
00-007வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4621,051 மீ²
00-008வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4567,512 மீ²
00-009வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie52112,922 மீ²
00-010வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9182,467 மீ²
00-011வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9236,144 மீ²
00-012வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie14029,339 மீ²
00-013வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4624,072 மீ²
00-014வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie
00-015வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4629,236 மீ²
00-016வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie456613 மீ²
00-017வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie14246,432 மீ²
00-018வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie18877,804 மீ²
00-019வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie188613,665 மீ²
00-020வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie282934,284 மீ²
00-021வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie48439,981 மீ²
00-022வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4861,241 மீ²
00-023வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie48125,149 மீ²
00-024வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie14060.116 கி.மீ.²
00-025வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4861,385 மீ²
00-026வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9465,592 மீ²
00-027வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4844,292 மீ²
00-028வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie48616,655 மீ²
00-029வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4574,630 மீ²
00-030வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie46123,418 மீ²
00-031வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie18893,362 மீ²
00-032வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie14038,359 மீ²
00-033வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie92319,914 மீ²
00-034வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie234215,506 மீ²
00-035வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4623,506 மீ²
00-036வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4624,672 மீ²
00-037வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9465,141 மீ²
00-038வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie185915,003 மீ²
00-039வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie18852,433 மீ²
00-040வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie236811,809 மீ²
00-041வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie9434,244 மீ²
00-042வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie139820,021 மீ²
00-043வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie193217,709 மீ²
00-044வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie48331,641 மீ²
00-046வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie14472,098 மீ²
00-047வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4833,345 மீ²
00-048வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie13978,282 மீ²
00-049வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie138076,628 மீ²
00-050வார்சாவாWojewództwo Mazowieckie4817,483 மீ²
பக்கம் 1அடுத்தது

போலந்து

போலந்து என்றழைக்கப்படும் போலந்து குடியரசு மத்திய ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நாடு ஆகும். இதன் மேற்கில் ஜெர்மனியும் தெற்கில் செக் குடியரசு, சிலோவேக்கியா ஆகியனவும் கிழக்கில் உக்ரைன், பெலாரஸ் ஆகியனவும் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன. வடக்கில் பால்டிக் கடலும், உருசியாவின் கலினின்..  ︎  போலந்து களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்