மல்தோவா யில் உள்ள (1277) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் மல்தோவா யை காண்க
நேர மண்டலம்கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி3,346 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை4.3 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி1292 / km²
அஞ்சல் குறியீடு2000, 2001, 2002 (1274 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்210, 215, 216 (44 மேலும்)
மல்தோவாஇல் வணிகங்கள்23688
நகரங்கள828
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
2000 - 2093சிஷினோ79
3004 - 3052, 5133 - 5138Raionul Soroca45
3100 - 3151Municipiul Bălţi17
3200 - 3252Municipiul Bender3
3401 - 3452Hînceşti44
3502 - 3557Orhei46
3600 - 3652Raionul Ungheni48
3718 - 3735, 7413 - 7420Raionul Străşeni22
3901 - 3934, 5312 - 5323Raionul Cahul41
4016 - 4018, 6501 - 6538, 7722 - 7724Anenii Noi33
4101 - 4133Cimişlia23
4201 - 4241Raionul Ştefan Vodă31
4301 - 4329, 7701 - 7730Raionul Căuşeni36
4401 - 4442Raionul Călăraşi36
4501 - 4571, 5801 - 5841, 6600 - 6619Teleneşti63
4523 - 4580Raionul Dubăsari14
4601 - 4646Raionul Edineţ33
4706 - 4741Briceni37
4813 - 4840Criuleni21
4901 - 4934Glodeni23
5001 - 5040, 6641 - 6654Floreşti46
5101 - 5211Donduşeni33
5201 - 5235Raionul Drochia26
5400 - 5439Rezina29
5601 - 5644Rîşcani43
5901 - 5951Făleşti49
6201 - 6243Sîngerei34
6301 - 6334Raionul Leova23
6401 - 6442Nisporeni28
6701 - 6717Basarabeasca9
6815 - 6831, 7713 - 7715Laloveni21
7101 - 7136Raionul Ocniţa30
7201 - 7236Şoldăneşti25
7301 - 7344Cantemir36

மல்தோவா யில் உள்ள (1277) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
2000சிஷினோசிஷினோ635994
2001சிஷினோசிஷினோ635994
2002சிஷினோசிஷினோ635994
2003Durleştiசிஷினோ
2004சிஷினோசிஷினோ635994
2005சிஷினோசிஷினோ635994
2008சிஷினோசிஷினோ635994
2009சிஷினோசிஷினோ635994
2011Codruசிஷினோ
2012சிஷினோசிஷினோ635994
2015சிஷினோசிஷினோ635994
2017சிஷினோசிஷினோ635994
2019சிஷினோசிஷினோ635994
2020சிஷினோசிஷினோ635994
2021சிஷினோசிஷினோ635994
2023சிஷினோசிஷினோ635994
2024சிஷினோசிஷினோ635994
2025சிஷினோசிஷினோ635994
2026சிஷினோசிஷினோ635994
2028சிஷினோசிஷினோ635994
2029சிஷினோசிஷினோ635994
2032சிஷினோசிஷினோ635994
2033சிஷினோசிஷினோ635994
2038சிஷினோசிஷினோ635994
2043சிஷினோசிஷினோ635994
2044சிஷினோசிஷினோ635994
2045சிஷினோசிஷினோ635994
2046சிஷினோசிஷினோ635994
2049சிஷினோசிஷினோ635994
2051சிஷினோசிஷினோ635994
2055Vatraசிஷினோ3800
2059சிஷினோசிஷினோ635994
2060சிஷினோசிஷினோ635994
2062சிஷினோசிஷினோ635994
2064சிஷினோசிஷினோ635994
2068சிஷினோசிஷினோ635994
2069சிஷினோசிஷினோ635994
2070சிஷினோசிஷினோ635994
2071சிஷினோசிஷினோ635994
2072சிஷினோசிஷினோ635994
2073சிஷினோசிஷினோ635994
2075சிஷினோசிஷினோ635994
2081Bubuieciசிஷினோ
2082Coloniţaசிஷினோ
2083சிஷினோசிஷினோ635994
2084Cricovaசிஷினோ7400
2085Cerobortaசிஷினோ
2086சிஷினோ
2088Ghidighiciசிஷினோ
2089Ciorescuசிஷினோ6870
பக்கம் 1அடுத்தது

மல்தோவா

மல்தோவா குடியரசு (Republica Moldova) கிழக்கு ஐரோப்பாவில் நாடுகளால் சூழப்பட்ட ஒரு நாடாகும். இதன் மேற்கே ருமேனியாவும், வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளில் உக்ரேனும் அமைந்துள்ளன. 1812இல் இது உருசியப்ப் பேரரசுடன் இணைக்கப்பட்டு, உருசியாவின் வீழ்ச்சியின் பின..  ︎  மல்தோவா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்