லிதுவேனியா யில் உள்ள (16718) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் லிதுவேனியா யை காண்க
நேர மண்டலம்கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி6,500 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை2.9 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி453.0 / km²
அஞ்சல் குறியீடு00001, 00009, 00100 (16715 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்310, 313, 315 (53 மேலும்)
லிதுவேனியாஇல் வணிகங்கள்121982
நகரங்கள466
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
01001 - 27126Vilniaus apskritis1816
28118 - 33355Utenos apskritis441
35001 - 42494Panevėžys1123
44001 - 60486Kauno apskritis3627
62001 - 67482Alytaus apskritis539
68107 - 71482Marijampolės apskritis422
71481 - 75493Tauragės apskritis459
76001 - 86459Šiaulių apskritis1152
87001 - 90489Telšių apskritis468
91001 - 99425Klaipėdos apskritis1215

ஊடாடும் வரைபடம்

லிதுவேனியா யில் உள்ள (16718) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
00001Klaipėdos apskritis
00009PalangaKlaipėdos apskritis
00100PalangaKlaipėdos apskritis111.452 கி.மீ.²
00101PalangaKlaipėdos apskritis3885.8 கி.மீ.²
00102PalangaKlaipėdos apskritis1280.612 கி.மீ.²
00103PalangaKlaipėdos apskritis2742.052 கி.மீ.²
00104PalangaKlaipėdos apskritis2970.233 கி.மீ.²
00105PalangaKlaipėdos apskritis1365,994 மீ²
00106PalangaKlaipėdos apskritis14110,134 மீ²
00107PalangaKlaipėdos apskritis7719,228 மீ²
00108PalangaKlaipėdos apskritis17827,380 மீ²
00109PalangaKlaipėdos apskritis32427,910 மீ²
00110PalangaKlaipėdos apskritis
00111PalangaKlaipėdos apskritis14451,536 மீ²
00112PalangaKlaipėdos apskritis10149,815 மீ²
00113PalangaKlaipėdos apskritis28816,106 மீ²
00114PalangaKlaipėdos apskritis33022,356 மீ²
00115PalangaKlaipėdos apskritis16515,596 மீ²
00116PalangaKlaipėdos apskritis17531,994 மீ²
00117PalangaKlaipėdos apskritis27321,174 மீ²
00118PalangaKlaipėdos apskritis50924,211 மீ²
00119PalangaKlaipėdos apskritis29413,790 மீ²
00120PalangaKlaipėdos apskritis23014,341 மீ²
00121PalangaKlaipėdos apskritis2457,939 மீ²
00122PalangaKlaipėdos apskritis8228,657 மீ²
00123PalangaKlaipėdos apskritis8825,037 மீ²
00124PalangaKlaipėdos apskritis26311,940 மீ²
00125PalangaKlaipėdos apskritis8943,316 மீ²
00126PalangaKlaipėdos apskritis2680.136 கி.மீ.²
00127PalangaKlaipėdos apskritis47165,380 மீ²
00128PalangaKlaipėdos apskritis4630.54 கி.மீ.²
00129PalangaKlaipėdos apskritis2170.244 கி.மீ.²
00131PalangaKlaipėdos apskritis2540.245 கி.மீ.²
00132PalangaKlaipėdos apskritis6140.269 கி.மீ.²
00133PalangaKlaipėdos apskritis2760.176 கி.மீ.²
00134PalangaKlaipėdos apskritis4690.207 கி.மீ.²
00135PalangaKlaipėdos apskritis5750.834 கி.மீ.²
00136PalangaKlaipėdos apskritis3890.833 கி.மீ.²
00137PalangaKlaipėdos apskritis3060.237 கி.மீ.²
00138PalangaKlaipėdos apskritis27978,279 மீ²
00139PalangaKlaipėdos apskritis47168,618 மீ²
00140PalangaKlaipėdos apskritis30615,367 மீ²
00141PalangaKlaipėdos apskritis7513,534 மீ²
00142PalangaKlaipėdos apskritis29819,972 மீ²
00143PalangaKlaipėdos apskritis1390.138 கி.மீ.²
00144PalangaKlaipėdos apskritis1340.124 கி.மீ.²
00145PalangaKlaipėdos apskritis890.442 கி.மீ.²
00146PalangaKlaipėdos apskritis2780.144 கி.மீ.²
00147PalangaKlaipėdos apskritis2461.558 கி.மீ.²
00148PalangaKlaipėdos apskritis4720.419 கி.மீ.²
பக்கம் 1அடுத்தது

லிதுவேனியா

லித்துவேனியா (Lithuanian: Lietuva), முறைப்படி லித்துவேனியக் குடியரசு (Lithuanian: Lietuvos Respublika), வடக்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள. நாடு. பால்ட்டிக் கடலுக்குத் தென் கிழக்குக் கரையில், வடக்கே லாத்வியாவும், தென்கிழக்கே பெலாரசும், தென்மேற்கே போலந்தும், உருசியாவை சேர..  ︎  லிதுவேனியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்