ஸ்வால்பார்டு மற்றும் ஜான் மயென் யில் உள்ள (8) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் ஸ்வால்பார்டு மற்றும் ஜான் மயென் யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
மக்கள்தொகை2550
அஞ்சல் குறியீடு8099, 9170, 9171 (5 மேலும்)
ஸ்வால்பார்டு மற்றும் ஜான் மயென்இல் வணிகங்கள்230
நகரங்கள5

ஸ்வால்பார்டு மற்றும் ஜான் மயென் யில் உள்ள (8) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நகர மக்கள் தொகை
8099ஜான் மாயென்
9170லாங்யியர்பியன்2060
9171லாங்யியர்பியன்2060
9173Ny-Ålesund35
9174
9175Sveagruva300
9176
9178Barentsburg576